บริษัท วี โซล่าร์ เทคโนโลยี จำกัด
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ออกแบบและให้คำปรึกษา
การลงทุนระบบโซล่าเซลล์สำหรับบ้าน อาคารธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม

รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar System Installation)

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ จะมีขั้นตอนดังนี้

ลูกค้าตกลงสั่งซื้อ ทางบริษัทฯรวบรวมเอกสารเพื่อทำการยื่นขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าแจ้งพิกัดอาคารที่จะติดตั้ง และส่งสำเนาบิลค่าไฟฟ้า หรือ แจ้งจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ต่อเดือนให้ทางบริษัททราบ เพื่อคำนวณขนาดของระบบ และทำการจำลองระบบว่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่

บริษัทดำเนินการติดตั้งระบบ ทดสอบระบบ และส่งมอบงานให้กับลูกค้า

บริษัทฯทำใบเสนอราคานำเสนอลูกค้า

บริษัทดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาระบบ พร้อมให้บริการหลังการขาย

รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar System Installation)

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ จะมีขั้นตอนดังนี้

ลูกค้าแจ้งพิกัดอาคารที่จะติดตั้ง และส่งสำเนาบิลค่าไฟฟ้า หรือ แจ้งจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ต่อเดือนให้ทางบริษัททราบ เพื่อคำนวณขนาดของระบบ และทำการจำลองระบบว่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่

บริษัทฯทำใบเสนอราคานำเสนอลูกค้า

ลูกค้าตกลงสั่งซื้อ ทางบริษัทฯรวบรวมเอกสารเพื่อทำการยื่นขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทดำเนินการติดตั้งระบบ ทดสอบระบบ และส่งมอบงานให้กับลูกค้า

บริษัทดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาระบบ พร้อมให้บริการหลังการขาย

VSOLAR PROJECTS

ENQUIRE NOW

Leave Us a Message

ชื่อ *
โทรศัพท์ *
ไลน์
อีเมล *
หัวข้อ *
ข้อความ *