บริษัท วี โซล่าร์ เทคโนโลยี จำกัด
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ออกแบบและให้คำปรึกษา
การลงทุนระบบโซล่าเซลล์สำหรับบ้าน อาคารธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับเรา

บริษัท วี โซล่าร์ เทคโนโลยี จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเยอรมัน และประเทศอาเซียน มากว่า 10 ปี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน ติดตั้งบนหลังคา และแบบลอยน้ำ โดยใช้ซอฟท์แวร์ที่นำสมัย อาทิเช่น Helioscope, PV-SYST การจำลองเงาและการบดบังแสงด้วยโมเดล 3 มิติ

รวมถึงการบำรุงรักษาระบบ Solar ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานโลก ไปจนถึงการถ่ายภาพความร้อนด้วย Drone เพื่อสำรวจการทำงานของแผง Solar