ระบบ On-Grid สำหรับห้างและตลาด ขนาด 431.40kw จ.กรุงเทพฯ